Lønforløb for lærere

Lønforløb for lærere gældende pr. 1/10 – 18
Alle_125 2013 06 10 DLF 101

Gældende pr. 1/10 – 18 

Grundløn

Løntrin 31 + 4.132 kr.

333.333 kr./år

27.778 kr./måned

Efter 4 år

Løntrin 35 + 4.132 kr.

356.395 kr./år

29.700 kr./måned

Efter 8 år

Løntrin 40

384.594 kr./år

32.050 kr./måned

Efter 12 år

Løntrin 40 + 13.773 kr.

398.367 v

33.197 kr./måned

(Tallene er afrundet til hele kroner)

 

Hertil kommer følgende tillæg, som alle lærere er omfattet af:

Undervisertillæg:

Tillæg på13.000 kr. om året.

(31/3 – 2000 niveau, reguleret til 17.904,29 kr.)

Udbetales månedsvis

Tillæg for undervisningstimer over 750

Der ydes et tillæg fra undervisningstime nummer 751 på 90 kr. pr. time.

(31/3 – 2000, reguleret til 123,95 kr.)

Udbetales månedsvis

Horsens - tillæg:

Tillægget er på 9.000 kr. om året.

(31/3 – 2000, pt. har tillægget en værdi på 12.395,28 kr.)

Tillægget følger beskæftigelsesgraden og udbetales månedsvis.

Fritvalgstillæg:

Der ydes desuden et tillæg svarende til 0,64 % af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension.

Pr. 1/4-2019 hæves tillægget til 0,83 %

Hertil kan komme yderligere lokaltforhandlede tillæg.

Dertil kommer, at der af hele lønnen indbetales 17,3 % til pension.