Lønforløb for lærere

Lønforløb for lærere gældende pr. 1/10 – 19

Løn:

 • Grundløn: Løntrin 31+4.172 kr. (p.t. 333.625/28.052)

 • Efter 4 år: Løntrin 35+4.172 kr. (p.t. 356.395/29.700)

 • Efter 8 år: Løntrin 40 (p.t. 388.394/32.366)

 • Efter 12 år: Løntrin 40+13.908 kr. (pt. 402.302/33.525)

  Grundlønstillægget på 3.000 (4.172) kr. bortfalder ved 8 års anciennitet, da det er indregnet i løntrinnet.

Beløbene er afrundet til hele kroner

Tillæg:

Udover lønnen beskrevet ovenfor kommer følgende tillæg, som alle lærere er omfattet af:

 • Undervisertillæg (der udbetales månedsvis): 13.000 kr./år.
  • (31/3 – 2000 niveau, reguleret til 18.081,19 kr.)
 • Tillæg for undervisningstimer over 750: Der ydes et tillæg fra undervisningstime nummer 751 på 90 kr./time, der udbetales månedsvis.
  • (31/3 – 2000, reguleret til125,18 kr.)
 • Horsens - tillæg: 9.000 kr./år.Tillægget følger beskæftigelsesgraden og udbetales månedsvis.
  • (31/3 – 2000, pt. har tillægget en værdi på 12.517,75 kr.)
 • Fritvalgstillæg: Der ydes et tillæg svarende til 0,83 % af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension. 

Hertil kan komme yderligere lokaltforhandlede tillæg.

Endvidere indbetales der af hele lønnen 17,3 % til pension.