Bliv medlem

Som medlem af Horsens Lærerforening har du en stærk fagforening i ryggen.

Det er Horsens Lærerforenings formål at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og at styrke fællesskabsfølelsen blandt medlemmerne. (Vedtægternes §2)

Meld dig ind her.