Kontingentsatser

Kontingentsatser for Horsens Lærerforening sidst redigeret 5. maj 2022 Beløbene er i kroner pr. måned, men de opkræves kvartalsvis.

 

Medlemsgruppe

HLF

DLF

I alt

Fraktion 1, Lærere

241

223

464

Fraktion 2, Børnehaveklasseledere

241

223

464

Fraktion 4, Pensionister

17

75

92