Lønforløb for børnehaveklasseledere

Lønforløb gældende pr. 1/4 2024

Gældende fra 1. april 2024                                                                                  

 

 

Tillæg

Årsløn

Månedsløn

Grundløn

Løntrin 28

6.310,60

365.066,43

30.422,20

Efter 4 år:

Løntrin 31

6.310,60

383.411,93

31.950,99

Efter 8 år:

Løntrin 33

3.155,30

393.174,41

32.764,53

Efter 12 år:

Løntrin 37

3.155,30

420.777,67

35.064,81

Grundslønstillægget på kr. 4.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 6.310,60 bortfalder ved 8 års anciennitet.                                                

8-års trinnet forhøjes fra løntrin 33 til løntrin 33 + kr. 2.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 3.155,30                                                            

12-års trinnet forhøjes fra løntrin 33 til løntrin 37 + kr. 2.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 3.155,30

Beløbene er i nutids-kroner og afrundede.

                                                

Hertil kommer følgende tillæg, som alle børnehaveklasseledere er omfattet af: 

Undervisertillæg: Årligt tillæg på kr. 15.400 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 24.295,81

Tillægget udbetales månedsvis.                                                                 

Tillæg for undervisningstimer over 835: Der ydes et tillæg fra time nummer 836. Tillægget er pr. time på kr. 90 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 141,99

Horsens-tillæg: Horsens-tillægget er et årligt tillæg på kr. 9.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr.14.198,85

Tillægget udbetales månedsvis og følger beskæftigelsesgraden.               

Fritvalgstillæg: Der ydes desuden et tillæg på 1,38% af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension.

Beløbene er i nutids-kroner og afrundede.       

                                             

SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE                                                                      

OVERSIGT OVER UDBETALINGSTIDSPUNKTER FOR SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE 2024                                                                        

Hvert år udbetales der samlet 2,15 procent i særlig feriegodtgørelse.      

Optjeningsperiode

Der udbetales

Udbetalingstidspunkt

1/1 - 23 til 31/12 -23

1,15 procent forhøjet ferietillæg                (overenskomstbestemt) 

1. maj

1/9 - 23 til 31/5 - 24

1 procent   

31. maj      

1/6 - 24 til 31/8 - 24

1 procent   

31. august  

Hertil kommer yderligere lokalt forhandlede tillæg.                                  

Dertil kommer, at der af hele lønnen indbetales 17,3 % til pension.