Lønforløb for børnehaveklasseledere

Lønforløb gældende pr. 1/10 2020
  • Grundløn : Løntrin 28 + 2.857 (p.t. 327.699/27.1308)
  • Efter 4 år : Løntrin 31 + 2.857 (p.t. 344.310/28.693)
  • Efter 8 år : Løntrin 33 (p.t. 353.149/29.429)
  • Efter 12 år : Løntrin 37 (p.t. 378.144/31.512)

Beløbene er alle afrundede.

Grundlønstillægget på 2.000 (2.857) kr. bortfalder ved 8 års anciennitet

Hertil kommer følgende tillæg, som alle børnehaveklasseledere er omfattet af:

  • Undervisertillæg: 15.400 kr. om året (31/3 – 2000 niveau, reguleret til 21.999 kr.) som udbetales månedligt.
  • Tillæg for undervisningstimer over 835. Der ydes et tillæg fra time nummer 836 på 90 kr. pr. time (31/3 – 2000, reguleret til 128,57kr.), som udbetales månedligt.
  • Horsens - tillæg: ”Horsens” - tillægget er på 9.000 kr. om året (31/3 – 2000). Pt. har tillægget en værdi på 12.857 kr. Tillægget følger beskæftigelsesgraden og udbetales månedligt.
  • Fritvalgstillæg: Der ydes desuden et tillæg svarende til 0,83 % af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension.

Hertil kan komme yderligere lokalt forhandlede tillæg.

Dertil kommer, at der af hele lønnen indbetales 17,3 % til pension.