Lønforløb for børnehaveklasseledere

Lønforløb gældende pr. 1/4 2021
  • Grundløn : Løntrin 28 + 2.8 (p.t. 330.974/27.581)
  • Efter 4 år : Løntrin 31 + 2.857 (p.t. 347.752/28.979)
  • Efter 8 år : Løntrin 33 (p.t. 356.681/29.723)
  • Efter 12 år : Løntrin 37 (p.t. 381.924/31.827)

Beløbene er alle afrundede.

Grundlønstillægget på 2.000 (2.885) kr. bortfalder ved 8 års anciennitet

Hertil kommer følgende tillæg, som alle børnehaveklasseledere er omfattet af:

  • Undervisertillæg: 15.400 kr. om året (31/3 – 2000 niveau, reguleret til 22.219,06 kr.) som udbetales månedligt.
  • Tillæg for undervisningstimer over 835. Der ydes et tillæg fra time nummer 836 på 90 kr. pr. time (31/3 – 2000, reguleret til 129,85kr.), som udbetales månedligt.
  • Horsens - tillæg: ”Horsens” - tillægget er på 9.000 kr. om året (31/3 – 2000). Pt. har tillægget en værdi på 12.985,17kr. Tillægget følger beskæftigelsesgraden og udbetales månedligt.
  • Fritvalgstillæg: Der ydes desuden et tillæg svarende til 0,83 %  (stiger til 1.38% pr. 1/4 2022) af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension.

Særlig feriegodtgørelse

Hvert år udbetales der 2,15 % af den ferieberettigede løn. Den udbetales 3 forskellige tidspunkter på året

Oversigt over udbetalingstidspunkter for særlig feriegodtgørelse i 2021

Optjeningsperiode

der udbetales

Udbetalingstidspunkt Ferietillæg

1/1 – 20 til 31/12 – 20

1,15 % forhøjet ferietillæg

(overenskomstbestemt)

1. maj

1/9 – 20 til 31/5 – 21

1 %

31. maj

1/6 – 21 til 31/8 – 21

1 %

31. august

Hertil kan komme yderligere lokalt forhandlede tillæg.

Dertil kommer, at der af hele lønnen indbetales 17,3 % til pension.