Lønforløb for lærere

Lønforløb for lærere gældende pr. 1/10 2020
  • Grundløn : Løntrin 31 + 4286 kr. (p.t. 345739/28812)
  • Efter 4 år : Løntrin 35 + 4286 kr. (p.t. 369659/30805)
  • Efter 8 år : Løntrin 40 (398907/33242)
  • Efter 12 år : Løntrin 40 + 14.285 kr. (pt. 413192/34433)

Grundlønstillægget på 3.000 (4.286) kr. bortfalder ved 8 års anciennitet.

Beløbene er alle afrundede.

Hertil kommer følgende tillæg, som alle lærere er omfattet af:

  • Undervisertillæg: 13.000 kr. om året (31/3 – 2000 niveau, reguleret til 18.570,64 kr.), som udbetales månedsvis.
  • Tillæg for undervisningstimer over 750: Der ydes et tillæg fra undervisningstime nummer 751 på 90 kr. pr. time (31/3 – 2000, reguleret til 128,57 kr.), som udbetales månedsvis.
  • Horsens - tillæg: ”Horsens” - tillægget er på 9.000 kr. om året (31/3 – 2000). Pt. har tillægget en værdi på 12.856,60 kr. Tillægget følger beskæftigelsesgraden og udbetales månedsvis.
  • Fritvalgstillæg: Der ydes desuden et tillæg svarende til 0,83 % af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension.

Hertil kan komme yderligere lokalt forhandlede tillæg.

Dertil kommer, at der af hele lønnen indbetales 17,3 % til pension.