Lønforløb for lærere

Lønforløb for lærere gældende pr. 1/4 2021
  • Grundløn : Løntrin 31 + 4328 (pt.349195/29099)
  • Efter 4 år : Løntrin 35 + 4328 (pt. 373355/31112)
  • Efter 8 år : Løntrin 40 (pt. 402896/33574)
  • Efter 12 år : Løntrin 40 + 14427 (pt. 417323/34776)

Grundlønstillægget på 3.000 (4.328) bortfalder ved 8 års anciennitet.

Beløbene er alle i kroner og afrundede.

Hertil kommer følgende tillæg, som alle lærere er omfattet af:

  • Undervisertillæg: 13.000 kr. om året (31/3 – 2000 niveau, reguleret til 18756,35.) som udbetales månedsvis.
  • Tillæg for undervisningstimer over 750: Der ydes et tillæg fra undervisningstime nummer 751 på 90 kr. pr. time (31/3 – 2000, reguleret til 129,85 kr.), som udbetales månedsvis.
  • Horsens - tillæg: ”Horsens” - tillægget er på 9.000 kr. om året (31/3 – 2000). Pt. har tillægget en værdi på 12.985,17 kr. Tillægget følger beskæftigelsesgraden og udbetales månedsvis.
  • Fritvalgstillæg: Der ydes desuden et tillæg svarende til 0,83 % (stiger til 1,38% pr. 1/4 2022) af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension. Tillægget udbetales månedsvis.

Særlig feriegodtgørelse

Hvert år udbetales der 2,15 % af den ferieberettigede løn. Den udbetales 3 forskellige tidspunkter på året

 Oversigt over udbetalingstidspunkter for særlig feriegodtgørelse i 2021

Optjeningsperiode

der udbetales

Udbetalingstidspunkt Ferietillæg

1/1 – 20 til 31/12 – 20

1,15 % forhøjet ferietillæg

(overenskomstbestemt)

1. maj

1/9 – 20 til 31/5 – 21

1 %

31. maj

1/6 – 21 til 31/8 – 21

1 %

31. august

Hertil kan komme yderligere lokalt forhandlede tillæg.

Dertil kommer, at der af hele lønnen indbetales 17,3 % til pension.