Løntillæg for lærere på CAUL

Lærere på CAUL har nogle særlige løntillæg.

Gældende fra 1. oktober 2021

LØNTILLÆG SOM ALLE LÆRERE INDEN FOR VOKSENSPECIALUNDERVISNING SKAL HAVE (centralt aftalt):

 • SPECIALUNDERVISNINGSTILLÆG
  • Til lærere ved specialundervisning for voksne ydes et pensionsgivende tillæg på 28.300 kr. årligt (31/3 2000), reguleret til 41231,20 kr. – Udbetales månedsvis.
 • FUNKTIONSLØN FOR U.V. TIMER OVER 680 TIMER ÅRLIGT.
  • For undervisningstimer over 680 timer pr. år ydes et tillæg på 100 kr. pr. time (31/3 2000), reguleret til 145,69 kr. pr. time

TILLÆG AFTALT MED HORSENS KOMMUNE:

 • ASV HORSENS TILLÆG
  • 9.620 kr. årligt (pr.31/3 – 2000), reguleret til 14015,70 kr. – Udbetales månedsvis.
 • FUNKTIONSTILLÆG FOR FLERE ELLER SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER
  • 2.500 kr. årligt (pr. 31/3 – 2000), reguleret til 3.642,33 kr. - Udbetales som engangsbeløb.
   • Når læreren som led i sit arbejde gør tjeneste uden for ASV´s lokaler. Tillægget udbetales som et engangstillæg, når dette har gjort sig gældende i i alt 12 uger i løbet af et skoleår:
 • FUNKTIONSTILLÆG TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER
  • 10.200 kr. årligt (31/3 – 2000), reguleret til 14.860,72 kr.– Udbetales månedsvis.
 • KVALIFIKATIONSTILLÆG FOR BESTÅET PÆDAGOGISK DIPLOMUDDANNELSE,
  • 6.000 kr. årligt (31/3 – 2000) reguleret til 8.741,60 kr – Udbetales månedsvis. 
   • Medarbejdere, der tidligere har modtaget løntrin herfor, bevarer dette som en personlig ordning.
 • KVALIFIKATIONSTILLÆG FOR RELEVANT MASTERUDDANNELSE (VURDERES AF LEDELSEN)
  • 12.000 kr. årligt (31/3 – 2000), reguleret til 17.483,2 kr. – Udbetales månedsvis.
   • Tillægget for PD modregnes i dette tillæg. Medarbejdere, der tidligere har modtaget løntrin herfor, bevarer dette som en personlig ordning.
 • DELTAGELSE I LEJRSKOLER OG EKSKURSIONER MED OVERNATNING
  • For deltagelse i lejrskoler og ekskursioner med overnatning ydes et tillæg på 127,33 kr. pr. påbegyndt dag. (lørdag/søndag 289,62 kr.) (31/3 – 2000), reguleret til 185,51 kr. hverdage og 421,96 kr. lørdag/søndag.
   • Ved deltagelse i lejrskoler er man desuden berettiget til time- dagpenge, hvor udgiften til måltider er trukket fra. – 133,25 kr. pr. fulde døgn man er af sted.