Pensionistudvalget

Horsens Lærerforening har en aktiv pensionistfraktion.

Formålet med pensionistarbejdet er at give kredsens pensionerede medlemmer og ægtefæller mulighed for at fastholde et fagligt, kollegialt og socialt fællesskab i pensionisttilværelsen.

Der afholdes i løbet af året en række arrangementer for kredsens pensionister. Der udsendes program på mail 2 gange om året.

Læs forårsprogrammet for 2024 her

Kredsen har nedsat et pensionistudvalg til at varetage dette arbejde: 

Jens Peter Jessen og Kjeld Jensen (arrangementer)

Carsten Kjær og Aksel Bruun (forpligtende kredssamarbejde Østjylland)

 

Kontingentet er 94 kr/måned. Kontingentfritagelse opnås automatisk fra den 1. i måneden efter, at der er gået 12 år fra opnåelsen af ret til folkepension.

 

Klik her for kontakt