Pensionistudvalget

Horsens Lærerforening har en aktiv pensionistfraktion.

Formålet med pensionistarbejdet er at give kredsens pensionerede medlemmer og ægtefæller mulighed for at fastholde et fagligt, kollegialt og socialt fællesskab i pensionisttilværelsen.

Der afholdes i løbet af året en række arrangementer for kredsens pensionister. Der udsendes program to gange om året.

Læs forårets program her

Læs efterårets program her

Kredsen har nedsat et pensionistudvalg til at varetage dette arbejde:

Kontingentet er 92 kr/måned. Der er kontingentfritagelse fra det 75. år.

 

Klik her for kontakt.