Pensionistudvalget

Horsens Lærerforening har en aktiv pensionistfraktion.

Formålet med pensionistarbejdet er at give kredsens pensionerede medlemmer og ægtefæller mulighed for at fastholde et fagligt, kollegialt og socialt fællesskab i pensionisttilværelsen.

Der afholdes i løbet af året en række arrangementer for kredsens pensionister. Der udsendes program to gange om året.

Læs efterårets program her.

Kredsen har nedsat et pensionistudvalg til at varetage dette arbejde:

Kontingentet er 88 kr/måned. Der er kontingentfritagelse fra det 75. år.

 

Klik her for kontakt.