Kredsstyrelsen

Medlemmer af kredsstyrelsen i Horsens Lærerforening

Kredsformand Henrik Juul Nielsen - hjni@dlf.org

Næstformand Tim Dam - ttdp@dlf.org

Kredskasserer Dorthe Buk Rasmussen - dbra@dlf.org

Kredsstyrelsesmedlem Lissy Jørgensen - lijo@dlf.org

Kredsstyrelsesmedlem Ida Pinnerup Thomasen - ipth@dlf.org

Suppleant til kredsstyrelsen: Karina Beringer