Kredsstyrelsen

Medlemmer af kredsstyrelsen i Horsens Lærerforening

Kredsformand Henrik Juul Nielsen

Næstformand Tim Dam

Kredskasserer Dorthe Buk Rasmussen 

Kredsstyrelsesmedlem Lissy Jørgensen

Kredsstyrelsesmedlem Ida Pinnerup Thomasen

Suppleant til kredsstyrelsen: Karina Beringer