" Folkeskolerne / specialskolerne i Horsens kommune skal være attraktive arbejdspladser, der både kan tiltrække højt kvalificerede lærere og fastholde de mange engagerede og kompetente lærere, som allerede er ansat ved kommunens skoler."

[Rammeaftalens forside]