Kreds 110

Særligt for TR

Nedenfor kan du finde links og info særligt relevant for tillidsrepræsentanter

I TR-håndbogen kan du bl.a. finde de fleste regelsæt, der gælder i folkeskolen, faktuelle oplysninger om løn, pension etc. samt foreningens synspunkter på en række skolepolitiske områder.

DLF InSite

DLF InSite er foreningens eget forum for videndeling og debat. Du kan som TR finde dagsordener, referater, kalenderen mm. herinde.

Du kan tjekke dine medlemmer på insite. Følg denne vejledning:

Pjecer

Nedenfor kan du finde relevante pjecer og politikker for dig som TR.

Aktivitetskalenderen

Her kan du finde aktivitetskalenderen:

Befordringsgodtgørelse 2022 for tillidsrepræsentanter:

Ved kørsel i egen bil: kr.3,70 pr.km. Regnskab sendes pr. mail til 110@dlf.org.

Time-/ dagpenge 2022 for tillidsrepræsentanter:

Ved overnatning ydes der time-dagpenge: kr.134,75 pr. overnatning. Ansøg herom på 110@dlf.org.

Læs mere i de administrative rutiner. Her finder du aftaler vedr. gaver, kørsel, kurser mm. 

HUSK: Du må ikke give penge eller upecificeret gavekort. Du skal købe en ting, ellers skal modtager svare skat af gaven.

Horsensportalen - akutrefusion

Når du skal søge refusion i forbindelse med TRudannelse eller andet kursus, hvor HLF har bedt dig søge refusiony, skal du logge på horsensportalen. Du skal nu vælge

 • Personale
  • Løn
   • Blanketter
    • Lønblanketter, scroll ned af siden
     • Vælg "Refusion tillidsrepræsentant - udfyldes af TR"
      • Log på med NEM-ID