Særligt for TR

Nedenfor kan du finde links og info særligt relevant for tillidsrepræsentanter

TR-håndbogen

I TR-håndbogen kan du bl.a. finde de fleste regelsæt, der gælder i folkeskolen, faktuelle oplysninger om løn, pension etc. samt foreningens synspunkter på en række skolepolitiske områder.

DLF InSite

DLF InSite er foreningens eget forum for videndeling og debat. Du kan som TR finde dagsordener, referater, kalenderen mm. herinde.

Pjecer

Nedenfor kan du finde relevante pjecer for sig som TR.

Blanketter

Når du skal have refunderet udgifter skal du bruge følgende to blanketter. Et til kørselsgodtgørelse og et til øvrige udgifter. Gem en kopi på din pc og send en udfyldt kopi til 110@dlf.org 

Aktivitetskalenderen

Her kan du finde aktivitetskalenderen: