Lønforløb for lærere i 93.-gruppen

Gældende pr. 1/4 2024

Alle i denne gruppe er på slutløn (løntrin 43)                                         

 

 

Beregningsgrundlag (år 2000 niveau)

Årsløn

Månedsløn

Grundløn, løntrin 43

295.849,85

  466.747,52

  38.895,63

 

 

 

 

Hertil kommer:

 

 

 

Stillingstillæg:

13.000,00

     20.509,45

     1.709,12

Undervisertillæg:

5.500,00

       8.677,08

        723,09

Horsens Tillæg Skoleområdet:

9.000,00

     14.198,85

     1.183,24

 

I alt

 


  510.132,89

 


  42.511,07

 

 

 

 

 

Hertil indbetales der et pensionsbidrag på 19,8 % af den pensionsgivende løn.