Kreds 110 Særligt for TR

Administrative rutiner

Administrative rutiner i Horsens Lærerforening pr. 1.januar 2023

Gaveprocedure:

  • 25 års jubilæum, som lærer 500 kr.
  • 40 års jubilæum, som lærer 500 kr.
  • Afsked ved pension 300 kr.
  • 75 års fødselsdag 300 kr.
  • Dødsfald 400 kr.
  • Afsked med TR 500 kr.
  • Afsked med KS 500 kr.

I forbindelse med jubilæum og afsked ordner TR det praktiske. På kvitteringen/bonen påføres navnet på jubilaren/skolen og sendes til kredskontoret.

Ved 75 års fødselsdag og dødsfald ordner kredskontoret det praktiske.

Kørselsordning:

Kredsstyrelsen:
Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst. Hvis man får den lave kørselsgodtgørelse fra anden side, fylder kredsen op til den højeste takst kr.3,73 pr.km. Ved fællesarrangementer opfordres der til fælleskørsel, anvendes denne mulighed ikke - udbetales den lille takst kr.2,19 pr.km. 

Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse til kredskontoret.

TR:
Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst. Hvis man får den lave kørselsgodtgørelse fra anden side, fylder kredsen op til den højeste takst kr.3,73 pr.km. Ved fællesarrangementer opfordres der til fælleskørsel, anvendes denne mulighed ikke - udbetales den lille takst kr.2,19 pr.km.  

TR får kørselsgodtgørelse til kredskontor.

Kurser/konferencer:
Ved kurser/konferencer med overnatning udbetales time/dagpenge.
Én overnatning udløser én time/dagpenge; kr.138,75 pr .døgn.

Faglig Klub:

TR får ”rimelige” udgifter til mødet dækket af kredsen.