Kreds 110 Generalforsamling i Horsens Lærerforening

Dagsorden

Foreløbig dagsorden for den kommende generalforsamling kan læses her.

 

Dagsorden fra tidligere generalforsamlinger kan ses i generalforsamlingsbladene.