Kontingentsatser

Kontingentsatser for Horsens Lærerforening pr. 1. august 2018

 

Medlemsgruppe

HLF

DLF

I alt

Fraktion 1, Lærere

241

213

454

Fraktion 2, Børnehaveklasseledere

241

213

454

Fraktion 4, Pensionister

17

71

88

Beløbene er i kroner/måned, men opkræves kvartalsvis.