Særligt for dig som lærer i Horsens Lærerforening.

HLFnyt

HLFnyt er Horsens Lærerforenings nyhedsbrev, som udsendes mindst en gang i kvartalet.

Fælles Mål

Folkeskoleforligskredsen blev i 2017 enige om at løsne bindingerne i Fælles Mål, og det førte til udarbejdelsen af 5 pejlemærker for Fælles Mål samt anbefalinger ift. brugen af læringsplatforme. Det kan du læse om nedenfor.