Løntillæg for lærere på AUA

Lærere på AUA har nogle særlige løntillæg.

Gældende fra 1. oktober 2019

LØNTILLÆG SOM ALLE LÆRERE INDEN FOR VOKSENSPECIALUNDERVISNING SKAL HAVE (centralt aftalt):

 • SPECIALUNDERVISNINGSTILLÆG
  • Til lærere ved specialundervisning for voksne ydes et pensionsgivende tillæg på 28.300 kr. årligt (31/3 2000), reguleret til 40.123,68 kr. – Udbetales månedsvis.
 • FUNKTIONSLØN FOR U.V. TIMER OVER 680 TIMER ÅRLIGT.
  • For undervisningstimer over 680 timer pr. år ydes et tillæg på 100 kr. pr. time (31/3 2000), reguleret til 141,78 kr. pr. time

TILLÆG AFTALT MED HORSENS KOMMUNE:

 • ASV HORSENS TILLÆG
  • 9.620 kr. årligt (pr.31/3 – 2000), reguleret til 13.639,22 kr. – Udbetales månedsvis.
 • FUNKTIONSTILLÆG FOR FLERE ELLER SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER
  • 2.500 kr. årligt (pr. 31/3 – 2000), reguleret til 3.544,50 kr. - Udbetales som engangsbeløb.
   • Når læreren som led i sit arbejde gør tjeneste uden for ASV´s lokaler. Tillægget udbetales som et engangstillæg, når dette har gjort sig gældende i i alt 12 uger i løbet af et skoleår:
 • FUNKTIONSTILLÆG TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER
  • 10.200 kr. årligt (31/3 – 2000), reguleret til 14.461,54 kr.– Udbetales månedsvis.
 • KVALIFIKATIONSTILLÆG FOR BESTÅET PÆDAGOGISK DIPLOMUDDANNELSE,
  • 6.000 kr. årligt (31/3 – 2000) reguleret til 8.506,79 kr – Udbetales månedsvis. 
   • Medarbejdere, der tidligere har modtaget løntrin herfor, bevarer dette som en personlig ordning.
 • KVALIFIKATIONSTILLÆG FOR RELEVANT MASTERUDDANNELSE (VURDERES AF LEDELSEN)
  • 12.000 kr. årligt (31/3 – 2000), reguleret til 17.013,58 kr. – Udbetales månedsvis.
   • Tillægget for PD modregnes i dette tillæg. Medarbejdere, der tidligere har modtaget løntrin herfor, bevarer dette som en personlig ordning.
 • DELTAGELSE I LEJRSKOLER OG EKSKURSIONER MED OVERNATNING
  • For deltagelse i lejrskoler og ekskursioner med overnatning ydes et tillæg på 127,33 kr. pr. påbegyndt dag. (lørdag/søndag 289,62 kr.) (31/3 – 2000), reguleret til 180,53 kr. hverdage og 410,62 kr. lørdag/søndag.
   • Ved deltagelse i lejrskoler er man desuden berettiget til time- dagpenge, hvor udgiften til måltider er trukket fra. – Ca. 127 kr. pr. fulde døgn man er af sted