Pensionistudvalget

Horsens Lærerforening har en aktiv pensionistfraktion.

Formålet med pensionistarbejdet er at give kredsens pensionerede medlemmer og ægtefæller mulighed for at fastholde et fagligt, kollegialt og socialt fællesskab i pensionisttilværelsen.

Der afholdes i løbet af året en række arrangementer for kredsens pensionister. Der udsendes program to gange om året.

Kredsen har nedsat et pensionistudvalg til at varetage dette arbejde:

Kjeld Jensen, Jens Peter Jessen samt Kirsten Teglgaard Madsen.

Kontingentet er 88 kr/måned. Der er kontingentfritagelse fra det 75. år.

Klik her for efterårsprogrammet 2019 

Klik her for kontakt.