Særligt for dig som lærer i Horsens Lærerforening.

Arrangementer for medlemmer af Horsens Lærerforening

Den 7/11 holder HLF sammen med repræsentanter for Lærernes Pension og DLF-A temamøde om pension og efterløn. 

Traditionen tro holder HLF andespil den sidste torsdag i november, så kom og hav en hyggelig aften med dine kolleger. Måske du er heldig at få julemiddagen med hjem.

Klik her og læs invitationen.

HLFnyt

HLFnyt er Horsens Lærerforenings nyhedsbrev, som udsendes mindst en gang i kvartalet.

Fælles Mål

Folkeskoleforligskredsen blev i 2017 enige om at løsne bindingerne i Fælles Mål, og det førte til udarbejdelsen af 5 pejlemærker for Fælles Mål samt anbefalinger ift. brugen af læringsplatforme. Det kan du læse om nedenfor.

Folkeskoleidealet

Folkeskoleidealet, som vi på sidste generalforsamling arbejdede med, blev på årets kongres vedtaget. Du kan her nedenfor læse det færdige folkeskoleideal og en artikel herom fra www.folkeskolen.dk.

Læs folkeskoleidealet.

Læs artiklen "Folkeskoleidealet vækker begejstring"