Folkeskoleidealet

Folkeskoleidealet
Folkeskoleidealet, som vi på sidste generalforsamling arbejdede med, blev på årets kongres vedtaget. Du kan her nedenfor læse det færdige folkeskoleideal og en artikel herom fra www.folkeskolen.dk.