Tjenestemandspension

Løntrin til skalatrin frem til 31/3-19
Alle_126 2013 06 10 DLF 105

Tjenestemandspensionen beregnes efter statens skalatrin. Det vil sige, at man kigger på den pensionsgivende løn på det kommunale løntrin, man befinder sig på. Herefter sker pensioneringen så fra det statslige skalatrin, der ligger tættest på ens pensionsgivende løn. Der er altså mulighed for, at man kan blive pensioneret på et højere eller et lavere skalatrin.

I perioden frem til den 31/3-19 ser det således ud:

Løntrin 29 – 33:

Plus 4 trin

Løntrin 34 – 37:

Plus 3 trin

Løntrin 38 – 44:

Plus 2 trin

Løntrin 45 – 46:

Plus 1 trin

Løntrin 47 – 50:

Samme trin

Da der ikke sker en koordinering af beregningsmetoden mellem Danmarks Lærerforening og Udbetaling Danmark, er DLF nødt til at tage forbehold for ovenstående beregning. Der har dog hidtil været fuld overensstemmelse mellem Danmarks Lærerforenings beregninger og den pension Udbetaling Danmark har udbetalt.