Lønforløb for børnehaveklasselærere

Lønforløb gældende pr. 1/10 2019

Løn:

 • Grundløn: Løntrin 28 + 2.781 (p.t. 319.061/26.588)
 • Efter 4 år: Løntrin 31 + 2.781 (p.t. 335.234/27.936)
 • Efter 8 år: Løntrin 33 (p.t. 343.842/28.653)
 • Efter 12 år:Løntrin 37 (p.t. 368.178/30.681)

(Beløbene er rundet ned til hele kroner)

Grundlønstillægget på 2.000 (2.781) kr. bortfalder ved 8 års anciennitet, da det er indregnet i løntrinnet.

Tillæg:

Hertil kommer følgende tillæg, som alle børnehaveklasseledere er omfattet af:

 • Undervisertillæg: 15.400 kr. om året, som udbetales månedsvis
  • (31/3 – 2000 niveau, reguleret til 21.419,26 kr.)
 • Tillæg for undervisningstimer over 835:Der ydes et tillæg fra time nummer 836 på 90 kr. pr. time, som udbetales månedsvis.
  • (31/3 – 2000, reguleret til 125,18kr.)
 • Horsens – tillæg: 9.000 kr. om året, som udbetales månedsvis. Tillægget følger beskæftigelsesgraden
  • (31/3 – 2000 pt. har tillægget en værdi på 12.517,75 kr.)
 • Fritvalgstillæg: Der ydes et tillæg svarende til 0,83 af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension.

Hertil kan komme yderligere lokalt forhandlede tillæg.

Dertil kommer, at der af hele lønnen indbetales 17,3 % til pension.