Lønforløb for børnehaveklasselærere

Lønforløb gældende pr. 1/4 2018
Alle_124 2013 06 10 DLF 096

 Gældende pr. 1/4 2018

Grundløn

Løntrin 28 + 2755

315.94 kr./år

26.328 kr./måned

Efter 4 år

Løntrin 31 +2755

331.956 kr./år

27.663 kr./måned

Efter 8 år

Løntrin 33

340.478 kr./år

28.373 kr./måned

Efter 12 år

Løntrin 37 

364.575  kr./år

30.381  kr./måned

(Beløbene er afrundet til hele kroner)

 

Hertil kommer følgende tillæg, som alle børnehaveklasseledere er omfattet af:

Undervisertillæg:

Tillægget 15.400 kr. om året.

(31/3 – 2000 niveau, reguleret til 21.209,70 kr.)

Udbetales månedsvis.

Tillæg for undervisningstimer over 835

Der ydes et tillæg fra time nummer 836 på 90 kr. pr. time.

(31/3 – 2000, reguleret til 123,95 kr.)

Udbetales månedsvis.

Horsens – tillæg:

Tillægget er på 9.000 kr. om året.

(31/3 – 2000 pt. har tillægget en værdi på 12.395,28 kr.)

Tillægget følger beskæftigelsesgraden og udbetales månedsvis.

Fritvalgstillæg:

Der ydes desuden et tillæg svarende til 0,64 % af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension.

Pr. 1/4-2019 hæves tillægget til 0,83 %

Hertil kan komme yderligere lokalt forhandlede tillæg.

Dertil kommer, at der af hele lønnen indbetales 17,3 % til pension.