Lønforløb for børnehaveklasselærere

Lønforløb gældende pr. 1/4 2018

Løn:

 • Grundløn: Løntrin 28 + 2755
  • 315.94 kr./år, 26.328 kr./måned
 • Efter 4 år: Løntrin 31 +2755
  • 31.956 kr./år, 27.663 kr./måned
 • Efter 8 år: Løntrin 33
  • 340.478 kr./år, 28.373 kr./måned
 • Efter 12 år: Løntrin 37
  • 364.575 kr./år, 30.381 kr./måned

Beløbene er afrundet til hele kroner

Tillæg:

Hertil kommer følgende tillæg, som alle børnehaveklasseledere er omfattet af:

 • Undervisertillæg: 15.400 kr. om året, som udbetales månedsvis
  • (31/3 – 2000 niveau, reguleret til 21.209,70 kr.)
 • Tillæg for undervisningstimer over 835:Der ydes et tillæg fra time nummer 836 på 90 kr. pr. time, som udbetales månedsvis.
  • (31/3 – 2000, reguleret til 123,95 kr.)
 • Horsens – tillæg: 9.000 kr. om året, som udbetales månedsvis. Tillægget følger beskæftigelsesgraden
  • (31/3 – 2000 pt. har tillægget en værdi på 12.395,28 kr.)
 • Fritvalgstillæg: Der ydes et tillæg svarende til 0,64 % af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension. Pr. 1/4-2019 hæves tillægget til 0,83 %

Hertil kan komme yderligere lokalt forhandlede tillæg.

Dertil kommer, at der af hele lønnen indbetales 17,3 % til pension.