Særligt for TR

Nedenfor kan du finde links og info særligt relevant for tillidsrepræsentanter

I TR-håndbogen kan du bl.a. finde :

  • De fleste regelsæt der gælder i folkeskolen
  • Faktuelle oplysninger om løn, pension etc.
  • Foreningens synspunkter på en række skolepolitiske områder

Klik her for at komme til TR-håndbogen

DLF InSite er foreningens eget forum for videndeling og debat. Du kan som TR finde dagsordener, referater, kalenderen mm. herinde.

Klik her for at komme til login-siden.

Klik her for at se en maual til bruges af DLF InSite.

Når du skal have refunderet udgifter skal du bruge følgende to blanketter. Et til kørselsgodtgørelse og et til øvirge udgifter. Gem en kopi på din pc og send en udfyldt kopi til 110@dlf.org 

Kørselsgodtgørelse

Øvrige udgifter