Kreds 110 Generalforsamling i Horsens Lærerforening

Dagsorden

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening, kreds 110, 

Generalforsamlingen finder sted onsdag, den 1. juli 2020 kl. 17.30 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, Horsens.

Endelig dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Forretningsorden.
 • Beretning.
 • Reviderede regnskaber.
 • Indkomne forslag.
  • Kredsstyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring, der vil betyde, at der kun holdes generalforsamling hvert andet år
 • Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og evt. ydelser til tillidsrepræsentanter.
 • Budget og fastsættelse af kredskontingent.
 • Valg ifølge Horsens Lærerforenings vedtægter § 9
 • Eventuelt.

Den endelige dagsorden er udsendt til skolerne, AUA, KT, TEFL og Ungdomscentret til ophængning onsdag d. 24. juni 2020

Af hensyn til de praktiske forhold ønskes der tilmelding til kredskontoret senest onsdag d. 24. juni 2020 kl. 12.00.

Dagsorden fra den seneste generalforsamling i 2019 kan ses i Generalforsamlingsbladet.