Kreds 110 Generalforsamling

Dagsorden

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening, kreds 110, torsdag, den 14. marts 2019 kl. 17.30 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, Horsens.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forretningsorden.
  3. Beretning.
  4. Reviderede regnskaber.
  5. Indkomne forslag.

Kredsstyrelsen stiller forsalg til vedtægtsændring, der nedsætter antallet af kredsstyrelsesmedlemmer fra 6 til 5 fra valget i 2020.

  1. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og evt. ydelser til tillidsrepræsentanter.
  2. Budget og fastsættelse af kredskontingent.
  3. Eventuelt.

På et tidspunkt vil generalforsamlingen blive suspenderet i ca. 45 minutter, da vi har inviteret Jeanette Sjøberg fra Hovedstyrelsen til at give et oplæg vedr. DLF´s arbejde med at udarbejde et folkeskoleideal.

Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Rubinvej 2 eller på 110@dlf.org senest mandag, den 4. marts 2018.

Den endelige dagsorden vil blive udsendt til skolerne, ASV, KT, TeFL og Ungeenheden til ophængning senest fredag, den 8. marts 2017.

Med venlig hilsen

Horsens Lærerforenings kredsstyrelse.

Af hensyn til de praktiske forhold - herunder spisning - ønskes der tilmelding til kredskontoret senest fredag, den 8. marts 2019 kl. 12.00