Danmark Lærerforening

Hovedstyrelsen i DLF

nyvalgt 1. december 2015

Følg HLF på Facebook

Charlotte

Ipsen

(Århus)

Gordon Ørskov

(Århus)

Rikke Gierahn

(Århus)

I Kredssamarbejdet Østjylland (KSØ), som Horsens Lærerforening er en del af er valgt flg. 3 Hovedstyrelsesmedlemmer.

Horsens Lærerforening ser frem til samarbejdet.

Hovedstyrelsen 2016-2020

Lars Busk Hansen

Morten Kvist Refskov

Kenneth Nielsen

Gordon Ørskov Madsen

Niels Lykke Lynnerup

Tine Agenskov

Charlotte Catarina Holm

Bjørn Hansen

Thomas Andreasen

Regitze Flannov

Rikke Gierahn Andersen

Charlotte Ipsen

Ulla Koch Sørensen

Jeanette Sjøberg

Anders Liltorp

Lars Sten Sørensen

Ulrik Nielsen

Kjell Nilsson

Birgit Bruun (frak 4)

Anders Bondo (Fmd)

Dorte Lange (Nfmd)

Claus Hjortdal (Skl)

Christian Dalby (LL)

Seneste nyheder fra DLF / arkiv
om lov 409, Folkeskolereform m.fl.