Danmark Lærerforening

" Ved demokrati forstås simpelthen, at den enkelte har størst mulig indflydelse på sit eget liv

og at der findes institutioner, som gør det muligt for alle interesser frit at komme til orde og

blive konfronteret på en ligeværdig måde med henblik på at etablere en løsning."

Hans Aage (1984)

Seneste nyheder fra DLF / arkiv
om lov 409, Folkeskolereform m.fl.