Danmark Lærerforening

Horsens Lærerforening arrangementer, aktiviteter, arbejdspladser, faglig fordybelse og andet

se flere billeder her: http://galleri.dlfhorsens.dk

FAget billedkunst det (er) en grund læggende kompe tence at kunne kode og afkode visuelle udtryk. Det er centralt, at eleverne opnår visuel kom peten ce ved at arbejde med billeder og visuelle udtryk inden for fagets tre hoved områder.

Seneste nyheder fra DLF / arkiv
om lov 409, Folkeskolereform m.fl.