Danmark Lærerforening
Følg HLF på Facebook

AMR

 

TR/AMR

Læs godkendte referater fra skoleårets AMR-møder.

Plus referater/notater for fælles TR/AMR møder

Seneste nyheder fra DLF / arkiv
om lov 409, Folkeskolereform m.fl.