Danmark Lærerforening

Kredskursus på

Sinatur Haraldskær

26.- 27. januar 2017

Følg HLF på Facebook

Rasmus og Casper fra "Verdens bedste danske skole" kom forbi og gav et.

underholdende, kompetent & vidende foredrag. Henviste bl.a. til

Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole Nordenbo / Clearinghouse. Lærere er gode til relationskompetence / didaktisk kompetence / klasserumsledelse - læs mere fra ovenstående link.

Mange eksempler og argumenter for at overbevise skoleskeptikere #nemtspørgsmål# - læs artikel og jf. næste spalte:

Det er ikke så ringe endda i den danske skole. Akttuel rating for DK angivet i parentes:

Pisa / læsning matematik natur – 2015 (over gennemsnittet)

Pirls / læsekompetence (5)

Timms / matematik mat.( 11) naturfag (17)

ICILS / IT kompetence (26 fortrinsvis europæiske lande – DK (2))

ICCS / demokrati, samfund og forståelse (1)

Education First / evnen til at tage engelsk (ikke engelsktalende lande) (2)

Verdens bedste danske skole - se liste

"Det kan varmt anbefales at lade Rasmus & Casper komme forbi.." HLF

Seneste nyheder fra DLF / arkiv
om lov 409, Folkeskolereform m.fl.