Danmark Lærerforening

Trivsel, ordentlige

arbejdspladser og god forberedelse giver kvalitet i undervisningen

giver trivsel

Download

MED

håndbogen:

 

Download MED håndbogen
Følg HLF på Facebook

TR´s opgaver er mange og varierede.

Som nyvalgt TR gennemgår du DLFs organisationsuddannelse.

I HLF kan du deltage i lokale og regionale kurser.

Beskrivelse af TR´s rolle og funktion.

Særlig funktion som TR i ansættelsesudvalg:

Læs notat

DLinFo [log-in]

Grønspættebogen

Inspiration til diskussion om lærerprofessionens betydning

Lov 409

MED aftalen 2016 i Horsens kommune

Min side [NEM ID]

Pligt til at underrette

Ny Rammeaftale

Ro og orden cirkulæret

Tema om underretning på Folkeskolen.dk

TR håndbogen

TR værktøjer fra DLF

Seneste nyheder fra DLF / arkiv
om lov 409, Folkeskolereform m.fl.