Danmark Lærerforening

Fakta boks:

TR nyt fra DLF kommer som mail til alle TR´erne i html format.

Gengives på DLinFo i pdf format [log-in]

Seneste numre af TR nyt:

Seneste nyheder fra DLF / arkiv
om lov 409, Folkeskolereform m.fl.