Danmark Lærerforening

Bliv medlem

Flytte kreds - henvend dig til din nuværende kreds.

Kontingent

Min side på dlf.org

[log ind med NEM id]

Udmeldelse

 

Følg HLF på Facebook

Kontingent

Kontingentsatser 2016 pr. måned gælder for lærere og børnehaveklasseledere.

Konfliktkontingent betales indtil den 31. juli 2017.

Derefter vil der ske en regulering af kontingent til kreds og DLF når konfliktkontingentet bortfalder.

 

Kontingent før lockouten til DLF og lokalkreds var samlet 429 pr. måned.

 

Kontingent opkræves/betales kvartalsvis.

Horsens Lærerforening indberetter automatisk kontingentet til SKAT.

Aktuelle satser

Nyt medlem som ikke har været omfattet af lockouten:

Konfliktkontingent 420 kroner

116 kroner (kreds og DLF)

I alt 536 kroner

Medlem som ikke har været lockoutet:

Konfliktkontingent 420 kroner

116 kroner (kreds og DLF)

I alt 536 kroner

 

Medlem lockoutet med lån:

116 kroner (kreds og DLF)

Derudover kommer tilbagebetaling af konflikt lån. Tilbagebetalingstiden på konfliktlån kan variere.

 

Medlem lockoutet uden konfliktlån:

116 (kreds og DLF)

 

Pensionist:

88 kroner pr. måned (kreds og DLF)

Sinatur Hotellerne - kursus & ophold

tjek Sinatur Hotellerne

for gode medlemstilbud.

Se præsentationsvideo

Seneste nyheder fra DLF / arkiv
om lov 409, Folkeskolereform m.fl.